Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 12. 2022
Meniny má Izabela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Mestský úrad - kontakty

 

Titul, meno a priezvisko                          Pracovné zaradenie Tel. kontakt Klapka
Ing. Peter MOLČAN
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- primátor 4523 600
4880 402
402 
Ing. Michal REPASKÝ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- prednosta 4880 428
fax: 4523 530
428 
Ing. Jozef BIROŠ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- hlavný kontrolór 4880 426 426
Úsek prednostu
Mgr. Lukáš JANIGA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- právnik 4880 425 425
Gabriela REVIĽÁKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- sekretariát 4880 411 411
Mgr. Pavol MOLNÁR
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- refer. reg. rozvoja 4880 420 420
Bc. Anton TOMČAN
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- refer. reg. rozvoja 4880 420 420
Ing. Slávka ŽELINSKÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent PAM 4880 401 401
Ing. Miroslava ČERVENKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent PAM 4880 401 401
Ľuboš BERNÁT
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- správca PC siete 4880 434 434
 
Oddelenie organizačné a vnútornej správy
PODATEĽŇA Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    
Mgr. Beáta PRIBULOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- vedúca oddelenia 4880 424 424
Veronika ŠINGLÁROVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- ohlasovňa 4880 431 431
Edita PŘIKRYLOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- matrika 4880 438 438
Mária HNATOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- pokladňa 4880 427 427
Denisa ALBERTOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- hospodárka 4880 433 433
Mgr. Eva ŠKOPOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- hospodárka 4880 433 433
Mgr. Lucia ŠTOFANÍKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 1. kontaktu 4880 422 422
Bc. Dorota ŠARŠALOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 1. kontaktu 4880 422 422
Vladimír NOVICKÝ - údržbár 4880 435 435
 
                                                     Oddelenie sociálnych vecí
Mgr.Gabriela HARČARIKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- vedúca oddelenia 4880 418 418
Mgr. Tatiana TIMUROVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
-spoločný OcÚ pre soc. služby 4880 439 439
Mgr. Marianna TOBIÁŠOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent sociálnych služieb 4880 439 439
 
Oddelenie finančné
Ing. Alžbeta SEMANOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- vedúca oddelenia 4880 414

414

Ing. Slavomíra FABIÁNOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent rozpočtu 4880 414

414

Daniela SURMÍKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- dane a poplatky 4880 416 416
Alena GALAJDOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- poplatky - odpad 4880 416 416
Ing. Eva TULEJOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- učtáreň 4880 436 436
Ľudmila MIKITOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- učtáreň 4880 436 436
Valéria NAKATOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- učtáreň 4880 436 436
 
Oddelenie školstva, kultúry,telesnej výchovy a športu
Ing. Vlasta ZNANCOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- vedúca oddelenia 4880 413 413
Eva KOVALÍKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- priestupky 4880 421 421
PaedDr. Iveta ŠULÍKOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- Spoločný školský úrad 4880 406 406
 
Oddelenie správy majetku, rozvoja mesta a podnikania
Ing. Viliam PALENČÁR
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- poverený vedením oddelenia 4880 417 417
Anna KARNIŠOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- bytová politika, hnuteľný majetok 4880 415 415
Ing. Mária ROHAĽOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- správa nehnuteľného majetku 4880 423 423
Darina KARNIŠOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- správa nehnuteľného majetku 4880 423 423
 
Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Ing. Peter TULEJA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- vedúci oddelenia 4880 432 432
Ing. Marek GREŠ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 4880 432 432
 
Referát CO, PO
Mgr. Milan ĎURICA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 4880 412 412
 
Spoločný obecný úrad stavebný
Ing. Jozef MAJTNER
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- vedúci oddelenia 4880 419 419
Ing. Peter VANDŽURA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 4880 405

405

Darina ŠOLTÉSOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 4880 405 405
Ing. arch. Tomáš MATIJA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent 4880 405 405
Jana SEMANOVÁ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- referent ŠFRB 4880 405

405

 
Mestská polícia
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Martin JURKO
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- náčelník MsP 4521 429 429
Ľubomír SEMANÍK
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MsP 4521 429 429
Peter MOLNÁR
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MSP 4880 429 429
Marek BEDNÁR
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MsP 4880 429 429
Jaroslav FALAT
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MSP 4880 429 429
Milan CHOVANEC
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MSP 4880 429 429
Miroslav SEČ
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MSP 4880 429 429
Peter MATIJA
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MSP 4880 429 429
Marek ANDRAŠČÍK
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- člen MsP 4880 429 429
 
MOBILNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Ing. Martin Jurko
- náčelník MsP 0905 948 527  
Mestská polícia - hliadka MsP 0948 959 159  
Ing.Pavol Šaršala - riaditeľ VPS Sabinov 0905 352 309  
Jaroslav Magura - údržbár verejného osvetlenia 0905 150 521  
Ing. Viliam Palenčár - vedúci oddelenia majetku mesta 0907 110 156  

Mestský úrad Sabinov

Mestský úrad Sabinov
Nám. Slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2