Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 12. 2022
Meniny má Izabela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Hlavný kontrolór

birosIng. Jozef Biroš 

tel.: +421 51 4880 426
fax: +421 51 4523 530
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Plán kontrolnej činnosti:

P.č. Názov Formát - veľkosť
08. Plán kontrolnej činnosti HK - 2. polrok 2017 PDF - 296 KB
07. Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2017 PDF - 291 KB
06. Plán kontrolnej činnosti HK - 2. polrok 2016 PDF - 304 KB
05. Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2016 PDF - 320 KB
03. Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2015 PDF - 279 KB
02. Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2014 PDF - 279 KB
01. Plán kontrolnej činnosti HK - 2. polrok 2014 PDF - 278 KB

 

Správy o výsledku kontroly:

Dátum Názov Formát - veľkosť
24.08.2017 Správa o výsledku kontroly - 2017-03 PDF - 270 KB
29.06.2017 Správa o výsledku kontroly - 2017-02 PDF - 460 KB
23.02.2017 Správa o výsledku kontroly - 2017-01 PDF - 351 KB
23.02.2017 Správa o vybavovaní sťažnosí a petícií 2016 PDF - 317 KB
22.09.2016 Správa o výsledku kontroly - 2016-03 PDF - 323 KB
30.06.2016 Správa o výsledku kontroly - 2016-02 PDF - 439 KB
27.02.2014 Správa o výsledku kontroly -2014-02 PDF - 329 KB
25.02.2016 Správa o výsledku kontroly - 2016-01 PDF - 303 KB
25.02.2016 Správa o vybavovaní sťažnosí a petícií 2015 PDF - 300 KB
10.12.2016 Správa o výsledku kontroly - 2015 PDF - 305 KB
15.05.2014 Správa o výsledku kontroly -2014-05 PDF - 347 KB
14.08.2014 Správa o výsledku kontroly -2014-08 PDF - 256 KB
29.10.2014 Správa o výsledku kontroly -2014-10 PDF - 259 KB

 

Správa o plnení uznesení:

Dátum Názov Formát - veľkosť
27.02.2014 Správa o plnení uznesení MsZ 2014-02 PDF - 232 KB
14.08.2014 Správa o plnení uznesení MsZ 2014-08 PDF - 227 KB
29.10.2014 Správa o plnení uznesení MsZ 2014-10 PDF - 231 KB

 

Kontrolná činnosť:

Dátum Názov Formát - veľkosť
29.06.2017 Správa o kontrolnej činnosti za 2.Q 2017 PDF - 382 KB
04.27.2017 Správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2017 PDF - 346 KB
15.12.2016 Správa o kontrolnej činnosti za 4.Q 2016 PDF - 374 KB
15.12.2016 Správa o kontrolnej činnosti za 3.Q 2016 PDF - 343 KB
22.09.2016 Správa o kontrolnej činnosti za 2.Q 2016 PDF - 333 KB
28.04.2016 Správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2016 PDF - 306 KB
25.02.2016 Správa o kontrolnej činnosti za 4.Q 2015 PDF - 284 KB
25.02.2016 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 PDF - 396 KB
10.12.2016 Správa o kontrolnej činnosti za 4.Q 2015 PDF - 284 KB
15.05.2014 Správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2014 PDF - 258 KB
14.08.2014 Správa o kontrolnej činnosti za 2.Q 2014 PDF - 260 KB
29.10.2014 Správa o kontrolnej činnosti za 3.Q 2014 PDF - 277 KB

 

Stanoviská hlavného kontrolóra:

Dátum Názov Formát - veľkosť
14.12.2017 Stanovisko k petícii PDF - 945 KB
14.12.2017 Stanovisko k rozpočtu 2018-2020 PDF - 351 KB
24.08.2017 Stanovisko k prijatiu úveru PDF - 309 KB
24.08.2017 Stanovisko k návrhu 4. zmeny rozpočtu 2017 PDF - 401 KB
29.06.2017 Stanovisko k návrhu 3. zmeny rozpočtu 2017 PDF - 356 KB
27.04.2017 Stanovisko k návrhu 2. zmeny rozpočtu 2017 PDF - 350 KB
23.02.2017 Stanovisko k návrhu 1. zmeny rozpočtu 2017 PDF - 341 KB
15.12.2017 Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 PDF - 406 KB
15.12.2016 Stanovisko k návrhu 5. zmeny rozpočtu 2016 PDF - 355 KB
22.09.2016 Stanovisko k návrhu 4. zmeny rozpočtu 2016 PDF - 341 KB
30.06.2016 Stanovisko k návrhu 3. zmeny rozpočtu 2016 PDF - 381 KB
28.04.2016 Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 PDF - 414 KB
28.04.2016 Stanovisko k návrhu 2. zmeny rozpočtu 2016 PDF - 281 KB
10.12.2016 Stanovisko k návrhu 5. zmeny rozpočtu 2015 PDF - 326 KB
10.12.2015 Stanovisko k návrhu rozpočtu 2016-2018 PDF - 374 KB
27.02.2014 Stanovisko k návrhu 1. zmeny rozpočtu 2014 PDF - 274 KB
15.05.2014 Stanovisko k návrhu 2. zmeny rozpočtu 2014 PDF - 264 KB
15.05.2014 Stanovisko k prijatiu úveru PDF - 249 KB
15.05.2014 Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013 PDF - 445 KB
14.08.2014 Stanovisko k návrhu 3. zmeny rozpočtu 2014 PDF - 261 KB
10.12.2014 Stanovisko k návrhu 5.zmeny rozpočtu 2014 PDF - 261 KB
10.12.2014 Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 PDF - 238 KB

Oznamovanie protispoločenskej činnosti (372 KB, PDF)

 

Úlohy hlavného kontrolóra:

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

• vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
 

predkladá:
• raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
• správy o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

vypracúva:
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v MsZ,

spolupracuje:
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

zabezpečuje:
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,
• kontrolu plnenia uznesení MsZ,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,

koordinuje:
• kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
• vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
• prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností, vybavuje:
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

je povinný:
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,

zodpovedá:
• za plnenie úloh útvaru hlavného kontrolóra mestskému zastupiteľstvu.

Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2