Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 24. 05. 2022
Meniny má Ela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

ErbSBDňa  26. 10. 2017 (štvrtok) o 13.00 h sa vo veľkej zasadačke uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove s týmto programom :

 

 

 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ
4. Návrh na kultúrnu spoluprácu s palestínskym mestom Beit Sahour
5. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017
6. Návrh na odpísanie pohľadávok mesta
7. Návrh cenníka mestskej športovej haly a zmena Organizačného poriadku mestského úradu v Sabinove
8. Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, 10/2013, 11/2013 a 5/2016 (príloha č. 10 – nájomné v BD Ul. Mlynská blok A1 – 16 bytov)
9. Návrh VZN mesta Sabinov č. 6/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Sabinov na rok 2017
10. Žiadosť Súkromnej ZŠ v Sabinove o zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení
11. Prejednanie „Petície proti zámeru schválenia zmeny územného plánu mesta Sabinov v procese obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta Sabinov 2016“ a stanovisko komisie
12. Petícia občanov mesta Sabinov za schválenie zmeny územného plánu mesta Sabinov „ Zmeny a doplnky UP – mesta Sabinov 2016“ lokalita č.2 Pozemkové spoločenstvo Orkucany
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov a diskusia
15. Záver

 

Materiály komplet (ZIP - 5,6 MB)

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2