Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 25. 05. 2020
Meniny má Urban

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Vyhodnotenie činnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove za rok 2016

logo hazzNajviac dopravných nehôd v piatok, požiare dominujú v sobotu, najkritickejšia je 17,00 hodina najviac výjazdov v mesiaci júl, najviac požiarov v mesiaci marec.

Uvedené údaje sú z celoslovenskej bilancie hasičov za rok 2016, ktoré odzrkadľujú dianie v jednotlivých krajoch a okresoch. Svoju činnosť za rok 2016 vyhodnotilo aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove .

Zo spracovanej analýzy zásahovej činnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove za rok 2016 vyplýva, že v porovnaní s rokom 2015 bolo o 35 menej výjazdov k rôznym ohláseným udalostiam, pričom celkom spolu za rok 2016 ich bolo 1081. Z tohto počtu bolo 776 výjazdov v zásahovom obvode Hasičskej stanice Prešov a 305 v zásahovom obvode Hasičských staníc Sabinov a Lipany. V Prešovskom zásahovom obvode dominovali zásahy k dopravným nehodám 317 výjazdov, technických zásahov bolo 233. K požiarom hasiči vychádzali 206 krát, k ekologickým zásahom 11 krát. Zaznamenaných bolo 5 planých poplachov.
V zásahovom obvode Sabinov a Lipany, prevládali výjazdy taktiež k dopravným nehodám ktorých bolo 111. Počet výjazdov k požiarom bol 108, technických zásahov 75 a 4 ekologické zásahy. Aj v tomto regióne nedisciplinovaní občania nahlásili 2 plané poplachy.

Okrem zásahovej činnosti prešovskí hasiči vyhodnotili aj požiarovosť v roku 2016.
V roku 2016 vzniklo v okrese Prešov 187 požiarov čo je o 27 menej ako v roku 2015. Výška priamych škôd dosiahla hodnotu 298 905,- € a výška uchránených hodnôt dosiahla hodnotu 4 673 940,- €. Následné škody neboli vyčíslené. Pri požiaroch došlo k zraneniu 8 osôb, usmrtená nebola žiadna osoba. Je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorá taktiež prispieva k úspešnej objasnenosti príčin vzniku požiarov. Počet neobjasnených prípadov (nezistených) v minulom roku bolo17 požiarov čo predstavuje 90,9 percentnú úspešnosť objasnenosti.
V okrese Sabinov vzniklo 81 požiarov čo je o 89 menej ako v roku 2015. Výška priamych škôd dosiahla hodnotu 75 855,- € a výška uchránených hodnôt dosiahla hodnotu 540 545,- €. V porovnaní s rokom 2015 sa škody spôsobené požiarmi zvýšili o 20 010,- €. Následné škody neboli vyčíslené. Pri požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb. Úspešnosť objasňovania príčin vzniku požiarov v okrese Sabinov bola taktiež na požadovanej úrovni. Počet neobjasnených prípadov (nezistených) v minulom roku bol len 1 požiar čo predstavuje 98,8 percentnú úspešnosť objasnenosti.
Ďalšou hodnotenou oblasťou bol výkon štátneho požiarneho dozoru. V rámci tejto činnosti vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Prešove 246 protipožiarnych kontrol z toho 54 komplexných, 73 tematických a 119 následných protipožiarnych kontrol. Pri týchto protipožiarnych kontrolách bolo zistených celkom 1867 nedostatkov, za ktoré bolo uložených právnickým osobám 13 pokút v celkovej výške 6 650, €. Je potrebne zdôrazniť že cieľom kontrolnej činnosť nie je za každú cenu sankcionovať, ale napomôcť pri predchádzaní vzniku požiarov a v konečnom dôsledku chrániť životy, zdravie a majetok kontrolovaných subjektov, čo si málokedy tieto subjekty uvedomujú. Uloženie sankcie je až posledným nástrojom na vykonanie nápravy na odstránenie zistených závažných požiarnych nedostatkov.
Za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi, bola fyzickým osobám uložená 1 bloková pokuta, rozkazným konaním bolo vyriešených 14 priestupkov. Pri ústnom pojednávaním boli vyriešené 2 priestupky, pričom tri priestupky boli uzatvorené pokarhaním. V hodnotovom vyjadrení uložené pokuty predstavovali 560,- € a 80,- € tvorili trovy konania.

V oblasti stavebnej prevencie bolo vydaných 132 súhlasných stanovísk pre územné konanie a 24 nesúhlasných, 388 súhlasných stanovísk pre stavebné konanie a 65 nesúhlasných a ku kolaudáciám z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb bolo vydaných 293 súhlasných stanovísk a 32 nesúhlasných. Pri všetkých konaniach v oblasti stavebnej prevencie bolo zistených celkom 654 nedostatkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom konštatujeme oživenie stavebnej činnosti v regióne o čom svedčí počet všetkých vydaných stanovísk v počte 934, čo je nárast o 56 vydaných stanovísk viac ako v roku 2015.

Na úseku preventívno - výchovnej činnosti dominovala spolupráca a metodická pomoc 130 obciam a 4 mestám, kde najdôležitejšie úlohy tvorili, ochrana lesov pred požiarmi, preventívno-výchovné opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v jarnom období. V čase vykurovacieho obdobia dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri obsluhe a manipulácii s palivovými spotrebičmi a v závere roka opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v súvislosti s používaním vianočného osvetlenia, dekoračných svietidiel, elektrospotrebičov a odporúčania pri používaní zábavnej pyrotechniky.
Hasiči vykonali 24 stacionárnych ukážok a 41 ukážok zo zásahovej činnosti, uskutočnili sa 4 prezentácie spojené s besedou pre žiakov základných škôl, 1 beseda so seniormi a dve besedy s vlastníkmi bytov. Nechýbali však ani kultúrno-spoločenské a športové podujatia, pravidelne organizované v spolupráci s mestami, obcami, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, či inými zložkami. Medzi najvýznamnejšie akcie v roku 2016 patrili „Deň otvorených dverí Hasičskej stanice v Prešove a Sabinove“, ukážky zásahovej činnosti hasičov počas osláv sviatku sv. Floriána na pešej zóne v Prešove, a Dňoch zložiek IZS v Sabinove a Lipanoch pre deti a mládež.

Za rečou čísel hodnoteného obdobia, je však potrebné vidieť každodennú mravenčiu prácu kolektívu vysoko kvalifikovaných, odborne, fyzicky ale aj psychicky dobre pripravených ľudí, ktorých hlavnou náplňou je zachraňovať životy, zdravie a majetok k čomu napomáha ich celoročná príprava v rámci plánovaných výcvikov a odborných zamestnaní.
V rámci okresu Prešov bolo vykonaných 9 cvičení, ktoré boli zamerané na hasenie požiarov v ťažko dostupnom teréne, v budovách a priestoroch kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí. V areáli spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s. – Elektrická stanica Lemešany bolo vykonané cvičenie so zameraním na riešenie mimoriadnej udalosti. Najväčšie cvičenie sa uskutočnilo dňa13. septembra 2016 v katastrálnom území obce Rožkovany, lokalite vodná nádrž Rožkovany. Taktické cvičenie bolo zamerané na nácvik spolupráce príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove a členov Dobrovoľných hasičských zborov z 18 obcí okresu Sabinov. Cieľom cvičenia bolo vykonávanie protipovodňových opatrení za použitia výstroje a výzbroje protipovodňových prívesných vozíkov zakúpených z projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ pre dobrovoľné hasičské zbory. Profesionáli nasadili veľkokapacitné čerpadlá, vozidlo s protipovodňovým kontajnerom, kontajner na dlhodobé zásahy, vozidlo určené na ekologické havárie, plávajúce ponorné motorové a elektrické čerpadlá, elektrocentrály a osvetľovacie agregáty.

Nie všetci príslušníci plnia svoje úlohy pri zásahoch priamo v teréne. Nemalý počet príslušníkov zabezpečuje činnosti v odborných službách, zabezpečením akcie schopnosti hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, analytickej činnosť či spisovú agendu. V neposlednom rade sú to aj príslušníci na Krajskom operačnom stredisku integrovaného a záchranného systému v Prešove.
Včasný zásah ale aj správne vydané rozhodnutie, neraz rozhoduje o tom najcennejšom, ľudskom živote. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Prešove aj touto cestou apelujú na všetkých občanov, aby sa v roku 2017 vyvarovali nedisciplinovaného konania a prispeli tak k zníženiu počtu zásahov, tak ako je to uvedené v úvode.

Spracoval: mjr. Ing. Jiří Velička, vedúci oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ
v Prešove.

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2