Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 08. 2020
Meniny má Ľubomíra

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

ErbSBDňa  26. 10. 2017 (štvrtok) o 13.00 h sa vo veľkej zasadačke uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove s týmto programom :

 

 

 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Stanovisko MsR k prerokovanému programu MsZ
4. Návrh na kultúrnu spoluprácu s palestínskym mestom Beit Sahour
5. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017
6. Návrh na odpísanie pohľadávok mesta
7. Návrh cenníka mestskej športovej haly a zmena Organizačného poriadku mestského úradu v Sabinove
8. Návrh VZN mesta Sabinov č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, 10/2013, 11/2013 a 5/2016 (príloha č. 10 – nájomné v BD Ul. Mlynská blok A1 – 16 bytov)
9. Návrh VZN mesta Sabinov č. 6/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Sabinov na rok 2017
10. Žiadosť Súkromnej ZŠ v Sabinove o zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení
11. Prejednanie „Petície proti zámeru schválenia zmeny územného plánu mesta Sabinov v procese obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta Sabinov 2016“ a stanovisko komisie
12. Petícia občanov mesta Sabinov za schválenie zmeny územného plánu mesta Sabinov „ Zmeny a doplnky UP – mesta Sabinov 2016“ lokalita č.2 Pozemkové spoločenstvo Orkucany
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov a diskusia
15. Záver

 

Materiály komplet (ZIP - 5,6 MB)

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2