Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 16. 01. 2021
Meniny má Kristína

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Zasadnutie mestskej rady

ErbSB

Dňa 06. decembra 2017 /streda/ o 13:00 hod. sa uskutoční v zasadačke MsR zasadnutie Mestskej rady s týmto programom:

 

1. Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017

2. Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2018-2020

3. Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby

4. VZN mesta Sabinov č. ..... o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok 2016/2017

6. Investičný zámer, účel a spôsob financovania nájomného bytového domu 16 b. j. - Ulica Mlynská blok A3

7. Návrh na majetkoprávne riešenie majetku mesta

8. Cenník - určenie výšky nájomného nebytových priestorov a určenie výšky nájomného pozemkov

9. Zmeny a doplnky ÚPN - Vyhodnotenie pripomienok k Lokalite č. 1 (žiadateľa - Apoštolskej cirkvi na Slovensku, zbor Sabinov), ktorá bola uznesením MsZ č . 229 zo dňa 29.06.2017 oddelená na samostatné prerokovanie.

10. Petícia za zachovanie doterajšieho spôsobu funkčného využívania pozemkov v katastrálnom území Sabinov v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov.

11. Návrh na zrušenie Združenia miest a obcí pre využívanie obnoviteľných zdrojov

12. Organizačné zabezpečenie MsZ

13. Rôzne


Materiály komplet vo formáte ZIP - MsR_20171206

 

 

 

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2