Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 09. 12. 2022
Meniny má Izabela

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Úradná tabuľa

Dátum Názov Formát
30.11.2017 Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Sabinov packlogo
29.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 pdflogo
29.11.2017 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov
na rok 2018
pdflogo
27.11.2017 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o sociálnych službách o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby pdflogo
09.11.2017 Začatie správneho konania - vydanie súhlasu výrub drevín pdflogo
07.11.2017 Uznesenie k petícii občanov mesta Sabinov za schválenie zmeny územného plánu mesta Sabinov "zmeny a doplnky územného plánu -Mesta Sabinov 2016" lokalita č. 2 Pozemkové spoločenstvo Orkucany pdflogo
07.11.2017 Uznesenie k prejednaniu Petície proti zámeru schválenia zmeny územného plánu mesta Sabinov v procese obstarávania zmiena doplnkov územného plánu mesta Sabinov a stanovisko komisie pdflogo
30.10.2017 Začatie správneho konania - vydanie súhlasu výrub drevín pdflogo
30.10.2017 Začatie správneho konania - vydanie súhlasu výrub drevín pdflogo
30.10.2017 Začatie správneho konania - vydanie súhlasu výrub drevín pdflogo
30.10.2017 Začatie správneho konania - vydanie súhlasu výrub drevín pdflogo
30.10.2017 Začatie správneho konania - vydanie súhlasu výrub drevín pdflogo
11.10.2017 Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 pdflogo
10.10.2017 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012, č.10/2013, č. 11/2013 a č.5/2016ctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012, č.10/2013, č. 11/2013 a č.5/2016 pdflogo
09.10.2017 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinovna rok 2017ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinovna rok 2017 pdflogo
28.08.2017 VZN mesta Sabinov č. 4/2017 pdflogo
24.08.2017 Vizualizácia projektu Mestského kultúrneho strediska v Sabinove pdflogo
21.08.2017 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
21.08.2017 Navrhovaný stav rozmiestnenia svietidiel v meste Sabinov pdflogo
10.08.2017 Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Sabinov packlogo
10.08.2017 Plnenie rozpočtu k 30.6.2017 packlogo
08.08.2017 Návrh VZN záväzná časť zmien a doplnkov 2016 UPN mesta Sabinov pdflogo
04.07.2017 Oznámenie o vybavení petície - územný plán pdflogo
19.06.2017 Oznámenie o vybavení petície - skatepark pdflogo
12.06.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017 pdflogo
12.06.2017 Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 excellogo
23.05.2017 Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti - Obchodné centrum Sabinov pdflogo
12.05.2017 Rozhodnutie - Sabinov UPN-O, Zmeny a doplnky 2016 pdflogo
05.05.2017 Oznámenie o vybavení petície - čistenie verejných komunikácií pdflogo
11.04.2017 Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2017 packlogo
11.04.2017 Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2016 packlogo
10.04.2017 Návrh VZN - určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ... pdflogo
31.03.2017 Výberové konanie riaditeľ/ka Centra manažmentu reg. rozvoja SB pdflogo
13.03.2017 Konanie - výrub drevín - Sabinov pdflogo
24.02.2017 VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pdflogo
14.02.2017 Konanie - výrub drevín - Orkucany pdflogo
14.02.2017 Konanie - výrub drevín - Sabinov pdflogo
08.02.2017 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Sabinov pre rok 2017 packlogo
08.02.2017 Oznámenie - Inovácia produktov spoločnosti P&T INTERPROFIT s.r.o. pdflogo
06.02.2017 Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov 2016 územného plánu mesta Sabinov
***UPN 2016 (ZIP-82 MB)***
pdflogopacklogo
06.02.2017 Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016" pdflogo
06.02.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania - Revitalizácia spev. plôch - Jarková pdflogo
06.02.2017 Návrh - Dodatok k VZN 14-2016 pdflogo
02.02.2017 Konanie - výrub drevín - M. Slovenskej Sabinov pdflogo
23.01.2017 Konanie - výrub drevín - Jakubovany pdflogo
20.01.2017 Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
19.12.2016 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pdflogo
19.12.2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdflogo
16.12.2016 VZN o organizácii miestneho referenda pdflogo
13.12.2016 Oznámenie . plán využívania ložiska štrkopieskov Orkucany II pdflogo
01.12.2016 Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pdflogo
28.11.2016 Návrh VZN o organizácii miestneho referenda pdflogo
28.11.2016 Návrh 5. zmena rozpočtu mesta Sabinov packlogo
21.11.2016 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 9. mája pdflogo
21.11.2016 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Severná pdflogo
21.11.2016 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Jarková pdflogo
16.11.2016 Návrh VZN - dane a poplatky
Pripomienky a pozmeňovacie návrhy.rtf
pdflogo
15.11.2016 Návrh rozpočtu mesta Sabinov na obdobie 2017-2019
Programový rozpočet 2017-2019 (PDF)
packlogo
15.11.2016 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2017 pdflogo
15.11.2016 Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 3, 083 01 Sabinov, ako súčasti Základnej školy, 17. novembra 31, 08301 Sabinov pdflogo
04.10.2016 VZN č. 06/2016 pdflogo
28.09.2016 VZN č. 12/2016 pdflogo
28.09.2016 VZN č. 11/2016 pdflogo
28.09.2016 VZN č. 10/2016 pdflogo
28.09.2016 VZN č. 9/2016 pdflogo
28.09.2016 VZN č. 8/2016 pdflogo
28.09.2016 VZN č. 7/2016 pdflogo
19.09.2016 Zmeny a doplnky 1/2016 územného plánu mesta Sabinov pdflogo
07.09.2016 Návrh VZN podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta pdflogo
07.09.2016 Návrh VZN o vyradení Elokovaného pracoviska, Ulica mieru 2, 083 01 Sabinov, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 29, 08301 Sabinov pdflogo
07.09.2016 Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Komenského 40, 083 01 Sabinov, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 29, 08301 Sabinov pdflogo
07.09.2016 Návrh VZN o vyradení CVČ pri Základnej škole, Komenského 13, Sabinov, zo siete škôl a školských zariadení pdflogo
07.09.2016 Návrh VZN o vyradení CVČ pri Základnej škole, Ul. 17. novembra 31, Sabinov, zo siete škôl a školských zariadení pdflogo
07.09.2016 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2016 pdflogo
06.09.2016 Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Sabinov pre rok 2016 packlogo
05.09.2016 Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov pdflogo
05.09.2016 Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby pdflogo
31.08.2016 Koncept Územného plánu PSK - verejné prerokovanie pdflogo
10.08.2016 Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta k 30.6.2016 packlogo
01.07.2016 VZN č.5/2016,ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám v znení VZN mesta Sabinov č. 7/2012, 10/2013 a 11/2013 pdflogo
16.06.2016 Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Sabinov pre rok 2016 packlogo
08.06.2016 Návrh VZN, ktoré ustanovuje podmienky prenechávania nájomných bytov vo vlastníctve mesta obstaraných s použitím verejných prostriedkov do užívania fyzickým osobám a určuje výšku nájomného za užívanie nájomných bytov pdflogo
04.05.2016 VZN mesta Sabinov, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov pdflogo
02.05.2016 VZN mesta Sabinov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sabinov pdflogo
02.05.2016 Uzávierka ulice 17. novembra - rozhodnutie pdflogo
29.04.2016 VZN mesta Sabinov č. 3/2016 , ktorým sa mení dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach pdflogo
13.04.2016 Návrh VZN o odpadoch pdflogo
13.04.2016 Návrh VZN trhové miesta pdflogo
13.04.2016 Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2015 packlogo
04.04.2016 Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Sabinov pre rok 2016 packlogo
23.03.2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 pdflogo
23.03.2016 Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov pdflogo
04.03.2016 VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pdflogo
10.02.2016 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Sabinov pre rok 2016 packlogo
27.01.2016 Uzávierka miestnej komunikácie - Švermová ulica pdflogo
21.01.2016 Návrh VZN mesta Sabinov o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pdflogo
14.12.2015 VZN mesta Sabinov č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinovna rok 2016 pdflogo
14.12.2015 VZN mesta Sabinov č. 6/2015, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2015 v znení VZN č. 4/2015 pdflogo
14.12.2015 VZN č. 9 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdflogo 
14.12.2015 VZN č. 8 - vylepovanie plagátov pdflogo 
23.11.2015 Návrh VZN mesta Sabinov č. ........./2015, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinovna rok 2015 v znení VZN č. 4/2015 pdflogo
23.11.2015 Návrh rozpočtu mesta na roky 2016-2018 packlogo
23.11.2015 Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta 2015 packlogo
23.11.2015 Návrh VZN - vylepovanie plagátov pdflogo
23.11.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 pdflogo
23.11.2015 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdflogo
25.09.2015 Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Sabinov packlogo
23.09.2015 Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 1/2015 Územného plánu mesta Sabinov pdflogo
31.08.2015 VZN mesta Sabinov ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2015 wordlogo 
12.08.2015 Návrh VZN mesta Sabinov ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov na rok 2015 wordlogo
11.08.2015 3. zmena rozpočtu mesta Sabinov - návrh packlogo
22.05.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov" pdflogo
18.05.2015 Zmeny a doplnky územného plánu mesta Sabinov packlogo
18.05.2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2015 wordlogo
15.05.2015 Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Sabinov pdflogo
15.05.2015 Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2015  packlogo
12.05.2015 Oznámenie o začatí obstarávania zmien pdflogo
30.04.2015 Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2014 packlogo
20.04.2015 Šarišské Michaľany - Oznámenie o strategickom dokumente wordlogo
20.04.2015 VZN č. 2 2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č 15 2012 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov wordlogo
20.04.2015 VZN č. 3 2015 o názve ulíc v lokalite Hliník wordlogo
01.04.2015 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2015 packlogo
01.04.2015 Návrh VZN mesta Sabinov o určení názvu ulíc v lokalite Hliník wordlogo
18.03.2015 Návrh VZN mesta Sabinov, torým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 15/2012 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov wordlogo
06.03.2015 Oznámenie o strategickom dokumente wordlogo
18.02.2015 Voľný nájomný byt - P. Gojdiča 1 wordlogo
09.02.2015 VZN 1/2015, ktorým sa zrušujú niektoré VZN wordlogo
13.01.2015 Návrh Štatútu mesta Sabinov
wordlogo
13.01.2015 Návrh VZN mesta Sabinov ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sabinov wordlogo
12.01.2015 Opreatívny plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2014-2015  pdflogo
30.12.2014 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 pdflogo
15.12.2014 VZN 12/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na území mesta Sabinov na rok 2015 wordlogo
15.12.2014 VZN 11/2014 ktorým sa mení VZN 14/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia wordlogo
15.12.2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 wordlogo
15.12.2014 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  pdflogo
04.12.2014 Oznámenie o prerokovaní štúdie - obchodné centrum Sabinov - objekt špecializovaných predajní packlogo
27.11.2014  Kalendár zberu odpadov na rok 2015 pdflogo
25.11.2014 Návrh rozpočtu mesta na roky 2015-2017  packlogo
25.11.2014 Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Sabinov  packlogo
24.11.2014 Návrh VZN ktorým sa mení VZN 14 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka wordlogo
24.11.2014 Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka wordlogo
14.11.2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 wordlogo
03.11.2014 VZN 9 2014,ktorým sa mení VZN 14 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia wordlogo
03.11.2014 VZN 8 2014 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov wordlogo
03.11.2014 VZN 7 2014, ktorým sa mení VZN 14 2011 o podmienkach poskytovania dotácií wordlogo
03.11.2014 VZN 6 2014,ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska wordlogo
03.11.2014 VZN 5 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach wordlogo
14.10.2014 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach wordlogo
14.10.2014 Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch MsKS wordlogo
14.10.2014 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14-2011 o podmienkach poskytovania dotácií wordlogo
10.10.2014 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka wordlogo
17.09.2014 Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka wordlogo
08.07.2014 Výzva - predkladanie ponúk - dodávka a zapojenie zariadení ŠJ-2 wordlogo
30.06.2014 Dražobná vyhláška pdflogo
17.04.2014 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka wordlogo

17.04.2014

Vyhodnitenie VOS - prenájom priestorov - kúpalisko wordlogo
17.04.2014 Vyhodnotenie VOS - nebytový priestor wordlogo
15.04.2014 Návrh plánu kontrolnej činnosti wordlogo
07.04.2014 Návrh VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska pdflogo
31.03.2014 Vyhodnotenie - Stavebné práce pdflogo
27.03.2014 Vyhodnotenie - naťahovacie hákové kontajnery pdflogo
27.03.2014 Vyhodnotenie - vrecia kontajnery 1100l pdflogo
25.3.2014 Vyhodnotenie ponúk: MSC - časť IKT pdflogo
19.3.2014 Výzva - vrecia kontajnery 1100 l pdflogo
19.3.2014 Výzva - naťahovacie hákové kontajnery pdflogo
18.3.2014 Výzva - Stavebné práce pdflogo
11.3.2014 Vyhodnotenie ponúk: MSC - interiérové a exteriérové vybavenie pdflogo
11.3.2014 VOS prenájom pozemkov - kúpalisko (VOS+navrh zmluvy) packlogo

 

ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sabinov

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2