Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 26. 11. 2022
Meniny má Milan

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

História mesta Sabinov

himage001Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o v tom čase už značne rozvinutejkráľovskej obci je z roku 1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažneroľníctvom, až neskôr sa začala rozvíjať remeselná výroba. Významnýmmedzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorskýkráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva- právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu,oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa meníprávne postavenie Sabinova, ktorý sa stáva mestom. V roku 1405 bolSabinov povýšený na slobodné kráľovské mesto, čo mu prinieslo radďalších privilégií. Rozvíjajú sa remeslá a dochádza k značnému rozkvetuobchodu. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentopolitany - združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešteKošice, Prešov, Bardejov a Levoča. Obdobie 16.-18. storočia bolo vznamenírozkvetu, neskôr hospodárskeho úpadku mesta. V 19. storočí bol Sabinovmalým provinčným mestom so slabo rozvinutou priemyselnou výrobou. Aj vrokoch I. ČSR hospodársky vývoj naďalej zaostával. Z väčších podnikovtu pracovala píla, garbiareň a konzerváreň. Obyvateľstvo sa zaoberalozväčša poľnohospodárstvom, ktoré bolo na nízkej úrovni. Stavebný rozvojSabinova s typickým stredovekým šošovkovitým námestím sa začalprestavbou pôvodne roľníckej osady. Najstaršie zachované stavbypochádzajú z konca 14. storočia.

Najvýznamnejšou a súčasne najstaršouarchitektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. JánoviKrstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel, požiar roztavilaj zvony. V rokoch 1484-1518 bol kostol neskorogotický prestavaný.Vnútorná výzdoba kostola je gotická, renesančná a baroková. Najcennejšíje hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v národnom múzeu vBudapešti a pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Kostol bolniekoľkokrát poškodený požiarom. Posledné väčšie úpravy boli urobené vrokoch 1938 -1939, v 70. rokoch bol rekonštruovaný hlavný oltár. V roku1992 bola vykonaná celková vonkajšia rekonštrukcia. Zvonica pri kostolepatriaca do tzv. východoslovenskej renesancie bola dokončená v roku1657, zvon pochádza z roku 1470. Ďalšou stavebnou dominantouhistorického jadra mesta je bývalé lýceum postavené v renesančnom slohuv roku 1530, v 18. storočí prestavané. Stavebnú panorámu Sabinovadopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávnychrám postavené na okrajoch historického jadra.

Sabinov mal čistoslovenské obyvateľstvo do polovice 13. storočia, kedy sa tu usadilinemeckí prisťahovalci. O početnosti nových usadlíkov svedčia údaje zo14. - 16. storočia, kedy mali obe národnosti vlastné protestantskékostoly a kazateľov.

himage003V období reformácie bol Sabinov známy svojímškolstvom, viacerí vynikajúci učitelia tu uplatňovali najmodernejšiespôsoby výuky. Od októbra 1740 existovalo v Sabinove piaristickégymnázium, ktoré v roku 1784 presídlilo do vlastnej budovy, dnešnéhomúzea. V rokoch 1867 - 1877 žil v meste u svojho brata významnýštúrovec Bohuš Nosák-Nezabudov, pôsobil tu tiež pokrokový učiteľ SamuelFábry a slovenský básnik Ján Cuker. V období po I. svetovej voje tužili a tvorili výtvarní umelci Bandy Cirbus a Ernest Stenhura ajspisovateľka Jolana Cirbusová a Anton Prídavok. Neskôr sa v mestezakladajú rôzne kultúrne krúžky a organizácie. V rokoch 1922 - 1924úspešne pracoval divadelný krúžok Palárik pod vedením Janka Borodáča,ktorý pôsobil v Sabinove ako učiteľ.
Život mesta, podobne ako celejEurópy, bol v prvej polovici nášho storočia poznačený svetovouhospodárskou krízou, ktorá vyústila do II. svetovej vojny. Jej útrapytvrdo dopadli aj na Sabinovčanov. Väčšina židovských obyvateľov,ktorých bolo v tom čase v Sabinove veľa, bola odvlečená do smutneznámych koncentračných táborov, z ktorých sa len málokto vrátil. Vjanuári roku 1945 bolo mesto oslobodené rýchlym postupom vojsk Červenejarmády smerom od Dukly cez Prešov a Bardejov na západ.


Sabinov sa začal zviechať z útrap vojny. Obyvatelia sa zapájali doznovu oživenia existujúcich podnikov. Správa mesta zabezpečovalanevyhnutné úlohy súvisiace so zásobovaním obyvateľstva, riešenímbytovej otázky a obnove spojenia. V tom čase sídlil v meste aj Okresnýnárodný výbor. Postupe boli vybudované nové priemyselné závody. Sabinovsa stal strediskom spracovania ovocia a zeleniny, dreva, kovov, mlieka,bola tu strojno-traktorová stanica a stavebný priemysel. Rozvinulo saškolstvo, zdravotníctvo, kultúrny a športový život. Z malého3-tisícového mestečka vybudovaním nových sídlisk a pripojením častiOrkucany vyrástlo 12-tisícové moderné mesto, druhé najväčšie v okresePrešov. Najväčší rozvoj bol zaznamenaný v 70. - 80. rokoch, keďvrcholili všetky formy bytovej výstavby. V modernizovaných arozširovaných výrobných závodoch nachádzali svoje uplatnenie občaniamesta i blízkeho okolia. Život mesta nestagnuje ani po novembri 1989.Napriek zložitým podmienkam sa dokončujú rozostavané byty. Úspešneskončila malá privatizácia, vznikajú nové, progresívne súkromné podnikya spoločnosti.

Súčasný Sabinov je perspektívnym mesto s vyše 12-tisícobyvateľmi, ktorí tu nachádzajú všetky potrebné vybavenia a služby.Pýchou mesta sú tri základné školy Gymnázium, Stredné odborné učilištepoľnohospodárske, SPoŠ a od roku 1994 aj Obchodná akadémia. O zdravieobčanov sa stará samostatná Poliklinika a niekoľko súkromnýchzdravotných ambulancii. Bohatý kultúrny život mesta rozvíja Kultúrne aspoločenské stredisko. Jeho folklórny súbor Sabinovčan, účastníkviacerých zahraničných festivalov, detský súbor Sabiník a dychová hudbaSabinka reprezentujú Sabinov ďaleko za hranicami mesta. Estetickécítenie a umeleckú výchovu mládeže rozvíja Základná umelecká škola sniekoľkými odbormi. V meste pôsobí aj Špeciálna základná škola. Prevšestranný rozvoj športu bola dobudovaná umelá ľadová plocha a letnékúpalisko s predhrievanou vodou. K nevšedným zážitkom návštevníkovSabinova patrí prechádzka jeho historickým jadrom - námestím i bočnýmiromatickými uličkami, kde sa nachádzajú bašty a múry niekdajšiehoopevnenia mesta zvýrazňujúce jeho stredovekú slávu. Veľmi pekné súvychádzky do lesoparku Švabľovka, pre turistov sú vyznačené trasy vokolitých pohoriach Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnýmiscenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu. Najvýznamnejšie rekreačnéstredisko Drienica - Lysá leží v tesnej blízkosti mesta a slúži aj prevyznávačov zimnej turistiky a lyžovania.

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

november 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2