Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 26. 11. 2022
Meniny má Kornel

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Komisie

 

 

Rokovací poriadok komisií.pdf (135 KB)

 

Komisia finančná a správy majetku :

Oznámenie o zasadnutí komisie  

 

Predseda:
Mgr. Daniela Lenková - poslanec

Tajomník:
Ing. Alžbeta Semanová- vedúca FO MsÚ

Členovia:
Ing. Marek Hrabčák PhD - poslanec
Ing. Miroslav Čekan - poslanec
Ing. Mgr. Anna Mihoková - poslanec
Mgr. Labanc Pavol - občan
Ing. Leško Bartolomej - občan
Ing. Šoltýs Jaroslav - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 19.02.2014 Zápisnica (PDF, 127KB)
02. 22.04.2014 Zápisnica (PDF, 122KB)
03. 29.04.2014 Zápisnica (PDF, 114KB)
04. 01.07.2014 Zápisnica (PDF, 117KB)
05. 21.07.2014 Zápisnica (PDF, 110KB)
06. 09.09.2014 Zápisnica (PDF, 114KB)
07. 23.09.2014 Zápisnica (PDF, 126KB)
08. 20.10.2014 Zápisnica (PDF, 287KB)
09. 13.01.2015 Zápisnica (PDF, 300KB)
10 03.03.2015 Zápisnica (PDF, 1,04 MB)
11. 23.03.2015 Zápisnica (PDF, 288 KB)
12. 19.05.2015 Zápisnica (PDF, 365 KB)
13. 11.08.2015 Zápisnica (PDF, 2,2 MB)
14. 25.08.2015 Zápisnica (PDF, 742 KB)
15. 21.09.2015 Zápisnica (PDF, 1,64 MB)
16. 29.09.2015 Zápisnica (PDF, 399 KB)
16. 22.10.2015 Zápisnica (PDF, 523 KB)
17. 05.11.2015 Zápisnica (PDF, 1,6 MB)
18. 26.01.2016 Zápisnica (PDF-1,1 MB)
19. 17.02.2016 Zápisnica (PDF-354 KB)
20. 06.04.2016 Zápisnica (PDF-363 KB)
21. 18.04.2016 Zápisnica (PDF-162 KB)
22. 30.05.2016 Zápisnica (PDF-333 KB)
23. 20.06.2016 Zápisnica (PDF-170 KB)
24. 23.08.2016 Zápisnica (PDF-555 KB)
25. 06.09.2016 Zápisnica (PDF-288 KB)
26 13.09.2016 Zápisnica (PDF-148 KB)
27. 19.10.2016 Zápisnica (PDF-160 KB)
28. 10.11.2016 Zápisnica (PDF-172 KB)
29. 28.11.2016 Zápisnica (PDF-201 KB)
30. 07.12.2016 Zápisnica (PDF-148 KB)
31. 24.01.2017 Zápisnica (PDF-154 KB)
32. 13.02.2017 Zápisnica (PDF-176 KB)
33. 12.04.2017 Zápisnica (PDF-263 KB)
34. 22.05.2017 Zápisnica (PDF-171 KB)
35. 19.06.2017 Zápisnica (PDF-163 KB)
36. 15.08.2017 Zápisnica (PDF-266 KB)
37. 18.09.2017 Zápisnica (PDF-205 KB)
38. 16.10.2017 Zápisnica (PDF-373 KB)
39. 27.11.2017 Zápisnica (PDF-373 KB)

 

Komisia výstavby, podnikania, ŽP a rozvoja mesta:

Oznámenie o zasadnutí komisie  

 

Predseda:
Jozef Kropiľák - poslanec

Tajomník:
Ing. Tuleja Peter - vedúci ORRŽPVaUP MsÚ

Členovia:
Matúš Pažický - poslanec
Ing. Miroslav Čekan - poslanec
Ing. Hrabčák Marek PhD. - poslanec
Ing. Rastislav Perdík - občan
Ing. Anton Novák - občan
Michal Semančík - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 17.02.2014 Zápisnica (PDF, 151 KB)
02. 25.06.2014 Zápisnica (PDF, 146 KB)
03. 30.07.2014 Zápisnica (PDF, 143 KB)
04. 08.10.2014 Zápisnica (PDF, 145 KB)
05. 08.01.2015 Zápisnica (PDF, 422 KB)
06. 17.02.2015 Zápisnica (PDF, 148 KB)
07. 25.03.2015 Zápisnica (PDF, 203 KB)
08. 27.05.2015 Zápisnica (PDF, 186 KB)
09. 02.06.2015 Zápisnica (PDF, 130 KB)
10. 30.07.2015 Zápisnica (PDF, 152 KB)
11. 22.09.2015 Zápisnica (PDF, 204 KB)
12. 22.10.2015 Zápisnica (PDF, 135 KB)
13. 09.11.2015 Zápisnica (PDF, 147 KB)
14. 02.12.2015 Zápisnica (PDF, 148 KB)
15. 20.01.2016 Zápisnica (PDF-152 KB)
16. 11.02.2016 Zápisnica (PDF-156 KB)
17. 10.03.2016 Zápisnica (PDF-154 KB)
18. 18.05.2016 Zápisnica (PDF-155 KB)
19. 22.06.2016 Zápisnica (PDF-234 KB)
20. 21.09.2016 Zápisnica (PDF-167 KB)
21. 18.10.2016 Zápisnica (PDF-210 KB)
22. 25.11.2016 Zápisnica (PDF-210 KB)
23. 30.11.2016 Zápisnica (PDF-803 KB)
24. 18.01.2017 Zápisnica (PDF-228 KB)
25. 08.02.2017 Zápisnica (PDF-216 KB)
26. 29.03.2017 Zápisnica (PDF-198 KB)
27. 05.04.2017 Zápisnica (PDF-222 KB)
28. 23.05.2017 Zápisnica (PDF-206 KB)
29. 12.06.2017 Zápisnica (PDF-197 KB)
30. 11.08.2017 Zápisnica (PDF-201 KB)
31. 22.10.2017 Zápisnica (PDF-309 KB)

 

Komisia sociálna a bytová :

Oznámenie o zasadnutí komisie  

 

Predseda:
Mgr. Eva Motýľová - poslanec

Tajomník:
Karnišová Anna - referent MsÚ

Členovia:
Ing. František Gardoš - poslanec
Mgr. Peter Labanc - poslanec
Ing. Mgr. Anna Mihoková - poslanec
Mgr. Slavomír Štoffa - občan
Ing. Alena Semaníková - občan
Vincent Matija - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 28.01.2014 Zápisnica (PDF - 108 KB)
02. 25.02.2014 Zápisnica (PDF - 120 KB)
03. 25.03.2014 Zápisnica (PDF - 118 KB)
04. 15.04.2014 Zápisnica (PDF - 116 KB)
05. 13.05.2014 Zápisnica (PDF - 116 KB)
06. 19.05.2014 Zápisnica (PDF - 108 KB)
07. 24.06.2014 Zápisnica (PDF - 118 KB)
08. 28.08.2014 Zápisnica (PDF - 112 KB)
09. 30.09.2014 Zápisnica (PDF - 116 KB)
10. 05.11.2014 Zápisnica (PDF - 992 KB)
11. 19.01.2015 Zápisnica (PDF - 108 KB)
12. 23.02.2015 Zápisnica (PDF - 928 KB)
13. 23.03.2015 Zápisnica (PDF - 118 KB)
14. 18.05.2015 Zápisnica (PDF, 1,1 MB)
15. 29.06.2015 Zápisnica (PDF, 393 KB)
16. 20.07.2015 Zápisnica (PDF, 393 KB)
18. 24.08.2015 Zápisnica (PDF, 126 KB)
19. 29.09.2015 Zápisnica (PDF, 72 KB)
20. 23.10.2015 Zápisnica (PDF, 1,2 MB)
21. 13.11.2015 Zápisnica (PDF, 1,8 MB)
22. 04.12.2015 Zápisnica (PDF, 552 KB)
23. 15.01.2016 Zápisnica (PDF-1,0 MB)
24. 12.02.2016 Zápisnica (PDF-86 KB)
25. 18.03.2016 Zápisnica (PDF-140 KB)
26. 20.05.2016 Zápisnica (PDF-200 KB)
27. 23.06.2016 Zápisnica (PDF-185 KB)
28. 08.09.2016 Zápisnica (PDF-165 KB)
29. 14.10.2016 Zápisnica (PDF-164 KB)
30. 18.11.2016 Zápisnica (PDF-153 KB)
31. 02.12.2016 Zápisnica (PDF-143 KB)
32. 31.01.2017 Zápisnica (PDF-182 KB)
33. 28.02.2017 Zápisnica (PDF-164 KB)
34. 28.03.2017 Zápisnica (PDF-149 KB)
35. 30.05.2017 Zápisnica (PDF-185 KB)
36. 01.08.2017 Zápisnica (PDF-187 KB)
37. 26.09.2017 Zápisnica (PDF-246 KB)
38. 17.10.2017 Zápisnica (PDF-244 KB)

 

Komisia pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru:

Oznámenie o zasadnutí komisie  

 

Predseda:
Mgr. Daniela Lenková - poslanec

Tajomník:
Ing. Znancová Vlasta - vedúca OŠKTKaŠ MsÚ

Členovia:
PhDr. Mária Zagrapanová - poslanec
Jozef Kropiľák - poslanec
Mgr. Šimon Vaňo -poslanec
Mgr. Magdaléna Miková - občan
PaeDr. Ingrid Ružbarská, PhD. - občan
Mgr. Róbert Letkovský - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 05.02.2014 Zápisnica (PDF, 156KB)
02. 20.03.2014 Zápisnica (PDF, 150KB)
03. 23.04.2014 Zápisnica (PDF, 131KB)
04. 20.05.2014 Zápisnica (PDF, 131KB)
05. 07.08.2014 Zápisnica (PDF, 171KB)
06. 17.09.2014 Zápisnica (PDF, 142KB)
07. 22.10.2014 Zápisnica (PDF, 129KB)
08. 14.01.2015 Zápisnica (PDF, 155KB)
09. 25.02.2015 Zápisnica (PDF, 151KB)
10. 24.03.2015 Zápisnica (PDF, 162KB)
11. 20.05.2015 Zápisnica (PDF, 139KB)
12. 17.08.2015 Zápisnica (PDF, 152 KB)
13. 04.11.2015 Zápisnica (PDF, 146 KB)
14. 26.11.2015 Zápisnica (PDF, 190 KB)
15. 25.01.2016 Zápisnica (PDF, 157 KB)
16. 15.04.2016 Zápisnica (PDF, 142 KB)
17. 02.06.2016 Zápisnica (PDF, 141 KB)
18. 20.06.2016 Zápisnica (PDF, 142 KB)
19. 13.09.2016 Zápisnica (PDF, 187 KB)
20. 09.11.2016 Zápisnica (PDF, 228 KB)
21. 28.11.2016 Zápisnica (PDF, 206 KB)
22. 25.01.2017 Zápisnica (PDF, 142 KB)
23. 11.04.2017 Zápisnica (PDF, 142 KB)
24. 23.05.2017 Zápisnica (PDF, 724 KB)
25. 14.08.2017 Zápisnica (PDF, 146 KB)
26. 20.09.2017 Zápisnica (PDF, 149 KB)
27. 16.10.2017 Zápisnica (PDF, 152 KB)

 

Komisia pre verejný poriadok a prevenciu kriminality:

Oznámenie o zasadnutí komisie 05.12.2016 - 15:00 hod.

 

Predseda:
Matúš Pažický - poslanec

Tajomník:
Ing. Martin Jurko - náčelník MsP

Členovia:
Ing. František Gardoš - poslanec - poslanec
Mgr. Peter Labanc - poslanec
Tibor Kostovčík - poslanec
Stanislav Klimeš - občan
Ing. Vladimír Štofaník - občan
Ing. Andrej Dedina - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názof - formát - veľkosť
01. 04.03.2014 Zápisnica (PDF, 201 KB)
02. 29.05.2014 Zápisnica (PDF, 53 KB)
03. 23.09.2014 Zápisnica (PDF, 216 KB)
04. 09.01.2015 Zápisnica (PDF, 468 KB)
05. 18.02.2015 Zápisnica (PDF, 499 KB)
06. 01.04.2015 Zápisnica (PDF, 225 KB)
07. 13.05.2015 Zápisnica (PDF, 244 KB)
08. 02.07.2015 Zápisnica (PDF, 441 KB)
09. 02.09.2015 Zápisnica (PDF, 232 KB)
10. 14.10.2015 Zápisnica (PDF, 223 KB)
11. 10.11.2015 Zápisnica (PDF, 229 KB)
12. 16.12.2015 Zápisnica (PDF, 242 KB)
13. 03.02.2016 Zápisnica (PDF, 235 KB)
14. 30.03.2016 Zápisnica (PDF, 319 KB)
15. 25.05.2016 Zápisnica (PDF, 230 KB)
16. 04.07.2016 Zápisnica (PDF, 226 KB)
17. 12.09.2016 Zápisnica (PDF, 421 KB)
18. 09.11.2016 Zápisnica (PDF, 365 KB)
19. 19.12.2016 Zápisnica (PDF, 409 KB)
20. 06.02.2017 Zápisnica (PDF, 447 KB)
21. 06.03.2017 Zápisnica (PDF, 436 KB)
22. 13.04.2017 Zápisnica (PDF, 454 KB)
23. 20.06.2017 Zápisnica (PDF, 392 KB)
24. 17.08.2017 Zápisnica (PDF, 390 KB)
25. 06.10.2017 Zápisnica (PDF, 404 KB)

 

Komisia pre posudzovanie žiadostí a dotácie z rozpočtu mesta :

Oznámenie o zasadnutí komisie  

 

Predseda:
Mgr. Šimon Vaňo - poslanec

Tajomník:
Mgr. Natália Salanciová - referent MsÚ

Členovia:
Jozef Kropiľák - poslanec
PhDr. Mária Zagrapanová - poslanec
Ing. František Gardoš - poslanec
Vladislav Kravec - občan
Jozef Mihalik - občan
Mgr. Martin Jusko - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 20.05.2014 Zápisnica (PDF - 134 MB)
02. 20.05.2014 Schválené dotácie 2. etapa 2014 (PDF - 139 MB)
03. 07.11.2014 Zápisnica (PDF - 263 KB)
04. 12.01.2015 Zápisnica (PDF - 388 KB)
05. 26.01.2015 Zápisnica (PDF - 313 KB)
06. 13.05.2015 Zápisnice (PDF - 202 KB)
07. 15.01.2016 Zápisnice (PDF - 95 KB)
08. 18.05.2016 Zápisnice (PDF - 204 KB)
09. 23.08.2016 Zápisnice (PDF - 210 KB)
10. 15.11.2016 Zápisnice (PDF - 140 KB)
11. 17.01.2017 Zápisnice (PDF - 240 KB)
12. 30.05.2017 Zápisnice (PDF - 327 KB)

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Oznámenie o zasadnutí komisie  

 

Predseda:
Ing. Mgr. Anna Mihoková - poslanec

Členovia:
Mgr. Peter Labanc - poslanec
Ing. Miroslav Čekan - poslanec
PhDr. Mária Zagrapanová - poslanec
Mgr. Eva Motýľová - poslanec
Ing. Ladislav Haluška - poslanec
Tibor Kostovčík - poslanec

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 19.05.2014 Zápisnica (PDF - 88 KB)
02. 26.01.2015 Zápisnica (PDF - 130 KB)
03. 20.04.2017 Zápisnica (PDF - 126 KB)
04. 28.08.2017 Zápisnica (PDF - 184 KB)

 

Komisia pre riešenie rómskych problémov:

Oznámenie o zasadnutí komisie  

Predseda:
Mgr. Peter Labanc - poslanec

Tajomník:
Mgr. Gabriela Harčariková

Členovia:
PhDr. Mária Zagrapanová - poslanec
Ing. Mgr. Anna Mihoková - poslanec
Mgr. Ladisalv Duda - občan
Mgr. Tomáš Palenčár - občan
Marek Oláh - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 28.01.2015 Zápisnica (PDF - 355 KB)
02. 26.03.2015 Zápisnica (PDF - 2,04 MB)
03. 14.05.2015 Zápisnica (PDF - 3,62 MB)
04. 26.08.2015 Zápisnica (PDF - 873 KB)
05. 24.09.2015 Zápisnica (PDF - 999 KB)
06. 30.10.2015 Zápisnica (PDF - 268 KB)
07. 29.01.2016 Zápisnica (PDF - 983 KB)
08. 18.03.2016 Zápisnica (PDF - 1,5 MB)
09. 29.04.2016 Zápisnica (PDF - 0,8 MB)
10. 28.06.2016 Zápisnica (PDF - 0,9 MB)
11. 30.09.2016 Zápisnica (PDF - 29 KB)
12. 25.11.2016 Zápisnica (PDF - 1,8 MB)
13. 16.12.2016 Zápisnica (PDF - 628 KB)
14. 17.02.2017 Zápisnica (PDF - 728 KB)
15. 21.04.2017 Zápisnica (PDF - 452 KB)
16. 27.06.2017 Zápisnica (PDF - 36 KB)
17. 22.09.2017 Zápisnica (PDF - 26 KB)
18. 27.10.2017 Zápisnica (PDF - 1000 KB)

 

Komisia pre veci Orkucanské:

Oznámenie o zasadnutí komisie  

Predseda:
Tibor Kostovčík - poslanec

Tajomník:
Darina Šoltésová - referent MsÚ

Členovia:
Mgr. Daniela Lenková - poslanec
Mgr. Šimon Vaňo - poslanec
Mgr. Stanislav Kapitančík - občan
Anton Kuchár - občan
Juraj Puškáš - občan
Jozef Lukáč - občan

Zápisnice z rokovaní

P.č. Dátum Názov - formát - veľkosť
01. 16.01.2015 Zápisnica (PDF - 434 KB)
02. 17.02.2015 Zápisnica (PDF - 222 KB)
03. 25.03.2015 Zápisnica (PDF - 220 KB)
04. 20.05.2015 Zápisnica (PDF - 350 KB)
05. 29.07.2015 Zápisnica (PDF - 218 KB)
06. 30.09.2015 Zápisnica (PDF - 229 KB)
07. 22.10.2015 Zápisnica (PDF - 284 KB)
08. 27.01.2016 Zápisnica (PDF - 284 KB)
09. 16.03.2016 Zápisnica (PDF - 278 KB)
10. 14.04.2016 Zápisnica (PDF - 286 KB)
11. 01.06.2016 Zápisnica (PDF - 425 KB)
12. 18.08.2016 Zápisnica (PDF - 159 KB)
13. 23.11.2016 Zápisnica (PDF - 394 KB)
14. 19.01.2017 Zápisnica (PDF - 217 KB)
15. 15.03.2017 Zápisnica (PDF - 212 KB)
16. 05.04.2017 Zápisnica (PDF - 213 KB)
17. 07.06.2017 Zápisnica (PDF - 226 KB)
18. 06.09.2017 Zápisnica (PDF - 227 KB)
19. 15.11.2017 Zápisnica (PDF - 222 KB)

Predpoveď počasia

Socha Sabíny

 

sabina

MFK Slovan Sabinov

WEB MFK

Dôležité tel. čísla

phone

MÚZEUM

muzeum

Partnerské mestá

siedlcekenderessobeslavcubuk

Program kina

KinoTorysa new

Mailinglist

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

november 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2