Oficiálne stránky mesta Sabinov

Dnes je 16. 08. 2022
Meniny má Leonard

Sabinov - Mesto kde sa dobre žije

Nájdite to, čo hľadáte ...

Prekopávky v meste

Povolené prekopávky na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a mestskej zeleni v roku 2017, 2016 a 2015.

P.č. Dátum Žiadateľ Miesto rozkopávky Dôvod rozkopávky
45 08.11.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Hliník, parcela č. 1411/1 Realizácia vodovodnej prípojky
44 03.11.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Hviezdoslavova 18 Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
43 03.11.2017 VVS, a.s. Jarková 44 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
42 30.10.2017 VVS, a.s. Jarková 52 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
41 20.10.2017 Elprotech s.r.o. Čergovská Rozšírenie NN siete
40 17.10.2017 Spojstav s.r.o. Priemyselná štvrť Realizácia optického prepojenia SB-PO
39. 17.10.2017 Slovak Telekom 9. mája 17 Oprava poruchy na telefónnom vedení
38. 09.10.2017 Žiadateľ - fyz. osoba SNP Realizácia vodovodnej prípojky
37 28.09.2017 VVS, a.s. Slaádkovičova 29 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
36. 21.09.2017 VVS, a.s. Višňová 11 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
35. 28.08.2017 Kotuľáková s.r.o. Ružová 31 Realizácia vodovodnej prípojky
34. 18.08.2017 VVS, a.s. Mudroňova 2 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
33. 18.08.2017 VVS, a.s. Mudroňova 10 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
32. 01.08.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Višňová Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
31. 31.07.2017 Elprotech s.r.o. Ovocinárska 12 Výmena podperného bodu NN siete
30 26.07.2017 Kotuľáková, s.r.o. Ružová 31 Realizácia el. prípojky NN
29 14.07.2017 Roja s.r.o. Murgašova 14 Napojenie MSAN na metalickú a optickú sieť
28 30.06.2017 Spojstav s.r.o. Levočská, Mlynská Uloženie telekomunikačného optického vedenia ST
27 26.06.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Ružová Realizácia pripojovacieho plynovodu
26 26.06.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Tehelná Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
25 19.06.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Cirbusovej 36 Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
24 15.06.2017 Sitel, s.r.o. Komenského 32 Realizácia optického prepojenia SB-PO
23 13.06.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Višňová 18 Realizácia pripojovacieho plynovodu
22 12.06.2017 VVS, a.s. 17. novembra 65 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
21 08.06.2017 VVS, a.s. Moyzesova 1 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
20 08.06.2017 VVS, a.s. Nezábudova 14 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
19 08.06.2017 VVS, a.s. Jakubovanská 2 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
18 08.06.2017 VVS, a.s. Jesenského 23 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
17 08.06.2017 VVS, a.s. Nezábudova 11 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
16 08.06.2017 VVS, a.s. Záhradná 1 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
15 16.05.2017 VVS, a.s. J. Cirbusovej 2 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
14 03.05.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Jarková 3/68 Realizácia kanalizačnej prípojky
13 03.05.2017 Žiadateľ - fyz. osoba Ružová 11 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
12 03.05.2017 VVS, a.s. Ružová 11 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
11. 25.04.2017 Spojstav s.r.o. komenského, SNP, Gojdiča Uloženie telekomunikačného optického vedenia ST
10 25.04.2017 VVS, a.s. G. Svobodu č. 12 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
09 25.04.2017 VVS, a.s. Mieru č. 7 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
08 14.03.2017 VVS, a.s. J. Cirbusovej 23-24 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
07 14.03.2017 VVS, a.s. SNP 5 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
06 14.03.2017 VVS, a.s. J. Cirbusovej 6 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
05 14.03.2017 VVS, a.s. J. Cirbusovej 28 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
04. 17.01.2017 VVS, a.s. Levočská 32 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
03. 13.01.2017 VVS, a.s. Nezabudova 9 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
02. 13.01.2017 VVS, a.s. Kpt. Nálepku 19 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
01. 13.01.2017 VVS, a.s. Štúrova 12 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
38. 28.12.2016 VVS, a.s. Moyzesova 62 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
37. 28.12.2016 VVS, a.s. Sládkovičova 39 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
36. 19.12.2016 VVS, a.s. 17. novembra 51-52 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
35. 19.12.2016 VVS, a.s. Nezabudova 15 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
34. 19.12.2016 VVS, a.s. Jarková 34 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
33. 15.12.2016 Matúš Zubrický 17. novembra 58 Oprava kanalizačnej prípojky
32. 13.12.2016 VVS, a.s. Jesenského 9 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
31. 30.11.2016 VVS, a.s. Višňová 14 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
30. 24.11.2016 Mária Dudová Jakubovanská Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
29. 15.11.2016 G. Žigová Tkáčiková Prídavková 11 Realizácia kanalizačnej, vodovodnej, planovej a el. prípojky
28. 27.10.2016 Iryna Lešková Priem. štvrť 227/8 Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
27. 13.10.2016 VVS, a.s. Jarková 33 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
26. 05.10.2016 Ján Vojtek Priemyselná štvrť 246 Realizácia kanalizačnej prípojky
25. 23.09.2016 Spojstav, s.r.o. M. Slovenskej, Mieru, Komenského, Štúrova, Hviezdoslavova, 9.mája, SNP, P. Gojdiča Uloženie telekomunikačného optického vedenia
24. 23.09.2016 Jozef Smrek Višňová 24 Realizácia kanalizačnej a vodovodnej prípojky
23. 31.08.2016 Roman Šoltýs 17. novembra 67 Realizácia vodovodnej prípojky
22. 26.08.2016 Ľubomír Rusnák Bernolákova 24 Realizácia plynovej a vodovodnej prípojky
21. 23.08.2016 Sabyt, s.r.o. 17. novembra Pripojenie budovy ZUŠ na kotolňu 17. novembra
20. 18.08.2016 Vojtech Hricko Fábryho Realizácia plynovej prípojky
19. 17.08.2016 Artgardnia, s.r.o. Komenského 20,26,32,34 Uzemňovanie NN pripojovacích skríň BD
18. 12.08.2016 VVS, a.s. Jarková 20 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
17. 03.08.2016 VVS, a.s. Jesenského 9 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
16. 18.07.2016 VVS, a.s. Záhradná 3 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
15. 13.07.2016 VVS, a.s. Mudroňova 10 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
14. 08.07.2016 Spojstav, s.r.o. Prešovská, Puškinova, 17. novembra, Jakubovanská, Murgašova Uloženie telekomunikačného optického vedenia
13. 28.06.2016 Andrej Falat 17. novembra 2300 Realizácia vodovodnej prípojky
12. 14.06.2016 Martin Bujňák Hviezdoslavova 20 Realizácia vodovodnej prípojky
11. 14.06.2016 Emanuel Šmídl J. Borodáča 12 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
10. 30.03.2016 VVS, a.s. Jarková 26 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
09. 30.03.2016 Vojtech Hricko Fábryho Vodovodná a kanalizačná prípojka
08. 24.03.2016 VVS, a.s. Jesenského 22 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
07. 09.03.2016 Miroslav Babjak Višňová Realizácia el. prípojky NN
06. 19.02.2016 VVS, a.s. SNP č. 5 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
05. 18.02.2016 UPC Slovakia s.r.o. Prešovská 20 Porucha na zemnom rozvode koax. kábla
04. 18.02.2016 VVS, a.s. Cirbusova č.45 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
03. 08.02.2016 UPC Slovakia s.r.o. Nám slobody č. 91 a 93 Porucha na zemnom rozvode koax. kábla
02. 08.02.2016 VVS, a.s. 17. novembra 3 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
01. 28.01.2016 UPC Slovakia, s.r.o. Matice slovenskej 5 Porucha na zemnom rozvode koax. kábla
42. 09.12.2015 MP Kanal service 9. mája 15 Oprava vodovodných prípojok
41. 03.12.2015 Roman Duda Ružová 22 Plynová prípojka
40. 01.12.2015 Sabyt s.r.o. Námestie slobody č. 89-93 Oprava poruchy na teplovodnom potrubí
39. 09.11.2015 Ján Tomko Čergovská 14 Výstavba vodovodnej a kanalizačnej prípojky
38. 06.11.2015 VVS a.s. Višňová 12 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
37. 04.11.2015 VVS a.s. Jesenského 24 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
36. 19.10.2015 Gasmonta s.r.o. SNP, Nezábudova, Jesenského Oprava porúch na plynovodnom potrubí
35. 08.10.2015 Rudolf Baňas Pod Švabľovkou Realizácia STL plynovej prípojky
34. 25.09.2015 VVS a.s. Štúrova 13 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
33. 28.28.2015 Milan Martavuz Cirbusovej 46 Vodovodná a kanalizačná prípojka
32. 24.08.2015 VVS, a.s. Jarková 29 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
31. 18.08.2015 VVS, a.s. Tehelná Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
30. 17.07.2015 M. Dvorščák J. Borodáča Výstaba NN el. prípojky
29. 14.07.2015 Spojstav s.r.o. Prešovská Prípojka do siete elektronických komunikácií
28. 24.06.2015 VVS, a.s. Murgašova 7 Oprva poruchy vodovodného potrubia
27 18.06.2015 Pavol Kohan SNP 13 Výstavba Kanalizačnej prípojky
26 11.06.2015 VVS a.s. Jarková 29 Oprava poruchy - vodovodné potrubie
25 10.06.2015 SITEL s.r.o. Švermova, Borodáča, Ružová, SNP, P.Gojdiča UPC Sabinov - optické vedenie
24 03.06.2015 Karol Fekete Sadová 17 Plynová prípojka - rodinný dom
23 22.05.2015 VOD-EKO a.s. SNP, Komenského REalizácia prác na výstavbe okružnej križovatky
22 15.05.2015 VOD-EKO a.s. Komenského Prekládka STL plynovodu - okružná križovatka
21 12.05.2015 Apoštolská cirkev Nezábudova Výstavba kanalizačnej prípojky
20. 05.05.2015 MHAKO s.r.o. Jilemnického 15 Výstavba pripojovaciho plynovodu
19. 04.05.2015 Semanová, Soták A. Prídavku Vodovodná a kanalizačná prípojka
18. 30.4.2015 VVS, a.s. Kpt. Nálepku Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
17. 30.4.2015 VVS, a.s. Jarková 18 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
16. 27.04.2015 VOD-EKO a.s. Komenského Prekládka PIS - okružná križovatka
15. 21.04.2015 Apoštolská cirkev SB Severná 2200 Výstavba NN el. prípojky
14. 17.04.2015 Sitel s.r.o. M. Slovenskej, Mieru, Komenského, 9.mája Dostavba EKS UPC SB - 2. etapa - optika
13. 16.04.2015 Sitel s.r.o. Murgašova, 17. novembra, Jakubovanská, Prešovská, puškinova Dostavba EKS UPC SB - 1. etapa - optika
12. 13.4.2015 VVS a.s. Murgašova 8 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
11. 24.03.2015 Gasmonta s.r.o. Nám slobody 52 Oprava poruchy na plyn. potrubí
10. 20.03.2015 Roman Šoltýs Hollého 11 Odizolovanie muriva RD
09. 12.03.2015 Lonler s.r.o. 9. mája, Komenského Uloženie telekomunikačného optického vedenia
08. 11.03.2015 René Duda Ružová 22 Kanalizačná a vodovodná prípojka
07. 23.02.2015 VVS a.s. 17. novembra Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
06. 30.01.2015 VVS, a.s. Jarková 4 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
05. 30.01.2015 VVS, a.s. Komenského 34 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
04. 30.01.2015 VVS, a.s. Puškinova 18 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
03. 30.01.2015 VVS, a.s. 17. novembra 58 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
02. 28.01.2015 VVS, a.s. 17. novembra 59 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí
01. 07.01.2015 F. Hromjak, L. Hrabčák Mudroňova ulica Výstavba plynovej prípojky k súboru RD

Archív:

Povolené prekopávky v meste Sabinov v roku 2014 (PDF - 140 KB)

Webkamery

 

Spravodajca mesta

Kalendár podujatí

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Investičné akcie 2016

IA2016

SMS systém mesta

SMSsM

Podujatia - Výlety

22-logo-podmevon 

 

Geografický systém

gisplan odkaz

Panorámy

banner_panoramyslovenska_2